» WEB & ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

Фирмата изработва и поддържа web страници по поръчка на клиента.
Съобразяваме се с изискванията, материалите и тематиката.
Правим SEO оптимизация и популяризиране на страници в социалните мрежи(Facebook, Instagram, YouTube, Twiter и др.)
Цените са приемливи и се генерират индивидуално, според броя страници, изображенията и формите, които се включват.

Вярваме, че успеха на всеки, зависи от това хората да знаят за него.
Станете известни с нас и с Алва Консулт Дизайн.

Наши партньори: Дистанционна работа

В началото

» Дигитален архив

Дигитализацията на документи представлява сканиране на документи и запазването им в електронен вид на облачен сървър или външен диск, в зависимост от предпочитанията на клиента.
При архивиране на документи в облачен диск, фирмата разполага с целия си архив 24 часа в денонощието.
При архивиране на външен диск, фирмата разполага с архив за определен период на архивиране, в зависимост от договорените отношения.
С дигитализацията на документи се опазва природата, като документите след сканирането се унищожават с шредер и се предават в пунктове за рециклиране.
По този начин опазваме природата и подпомагаме нейното възстановяване.
Много фирми поддържат специални помещения за архив, като се грижат за температурата и влажността на въздуха, за да не се увреждат документите.
С дигитализацията отпада тази необходимост, както отпада и необходимостта от специално назначен персонал, който да се грижи за архивите.
Видът документи който може да се дигитализира е различен формат от А1 до А5. Самите документи може да са договори, фактури, писма, както и всички други документи отговарящи на горепосочения формат.

В началото

» GDPR

Изготвяме цялостно документация по Закона за защита на личните данни(GDPR)

В началото